GIGANTI NA SLOVENSKU

VO VÝSTAVBE TELEKOMUNIKAČNÝCH SIETÍ

Držíme krok s dobou v technológiach.

O NÁS

Každá stavba a dielo, ktoré spoločnosť vytvára, je podfarbené profesionálným a precíznym prístupom pracovníkov spoločnosti, ktorý do detailov výzvy a projekty, ktoré pred nimi stoja spracujú a výsledkom musí byť spokojnosť zákazníka. Na tomto kréde je postavená základná myšlienka spoločnosti.

Kreativita a tvorivosť spolu s inováciami v technológiach prináša pre spoločnosť hlavný trend rozvoja. Voľnosť v rozhodovaní spolu s tvorivosťou dodáva pracovníkom spoločnosti vlastnú mieru zodpovednosti za vytvárané diela a stavby.

Ako je diamand zárukou tvrdosti, tak je aj spoločnosť garanciou vykonanej práce. Spoločnosť na svoje stavby a diela vie poskytnúť až 6 ročnú záruku a vie si plne zodpovedať aj za rýchle odstraňovanie prípadných vád.

PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť vznikla v roku 2004. Hlavnou náplňou činností je poskytovanie komplexných služieb týkajúcich sa optických a metalických sietí a činností spojených s týmito sieťami.

Za tento čas si spoločnosť vybudovala stabilné zázemie na slovenskom trhu v poskytovaní týchto služieb. Stala sa hlavným partnerom pre najväčšieho operátora na slovenskom trhu Slovak Telekom a.s.

Okrem iného vykonávame práce aj pre iných operátorov poskytujúcich IT služby a investorov. Spoločnosť ZYRY - Tem s.r.o. zamestnáva na poskytovanie týchto služieb vysokokvalifikovaných zamestnancov, ktorých pravidelne certifikuje a školí.

Spoločnosť je vybavená na vysokej úrovni technológiami potrebnými na vykonávanie tejto činnosti a je plne sebestačná. Zabezpečuje pravidelnú obnovu vozového parku, kalibrácie zariadení a investovanie do nových technológií.

KONTAKT

Telefón

045/ 5366338
045/ 5366339

Email

zyry@zyry.sk

Adresa

ZYRY - Tem, s.r.o.,
Lieskovská cesta 4121
960 01 Zvolen

IČO: 35 911 727
DIČ: 2021917557
IČ DPH: SK2021917557

Spoločnosť ZYRY - Tem, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.: 9915/S.

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ladislav Zlievsky
0907 877 907
zlievsky@zyry.sk

Štefan Ratkovský
0915 811 596
ratkovsky@zyry.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Anna Hajdúchová
0905 533 449
hajduchova@zyry.sk

Adriana Lietavová
0911 423 795
lietavova@zyry.sk

VÝSTAVBOVÉ ODDELENIE

Emil Baculík
0905 811 033
baculik@zyry.sk

Vladimír Mališ
0903 663 763
malis@zyry.sk

Erich Špirk
0901 715 656
e.spirk@zyry.sk