ZYRY Logo

ZYRY – Tem, s.r.o.

Výstavba telekomunikačných sietí

Posuňte nižšie

Držíme krok s dobou v technológiach.

Precíznosť

Každá stavba a dielo, ktoré spoločnosť vytvára, je podfarbené profesionálným a precíznym prístupom pracovníkov spoločnosti, ktorý do detailov výzvy a projekty, ktoré pred nimi stoja spracujú a výsledkom musí byť spokojnosť zákazníka. Na tomto kréde je postavená základná myšlienka spoločnosti.

Inovácie

Kreativita a tvorivosť spolu s inováciami v technológiach prináša pre spoločnosť hlavný trend rozvoja. Voľnosť v rozhodovaní spolu s tvorivosťou dodáva pracovníkom spoločnosti vlastnú mieru zodpovednosti za vytvárané diela a stavby.

Záruka

Ako je diamand zárukou tvrdosti, tak je aj spoločnosť garanciou vykonanej práce. Spoločnosť na svoje stavby a diela vie poskytnúť až 6 ročnú záruku a vie si plne zodpovedať aj za rýchle odstraňovanie prípadných vád.

Naše služby

Vlastnými kapacitami je zachovaný súlad medzi realizáciou stavby, dohľadom a celkovým ukončením diela. Za vyhotovenie projektov spoločnosť nesie plnú garanciu.

Projektovanie

Vyhotovenie komplexnej projektovej dokumentácie a architektonických riešení metalických a optických sietí.

Geodetika

Zameranie a vyhotovenie polohopisu stavby, trasy káblov a prvkov sietí.

Inžinierske služby

Pracovníci majú dlhoročné skúsenosti s legislatívou a zákonmy, ktoré riešia túto problematiku

Poradenstvo

Otvorený prístupom ku zákazníkom, aby vždy odchádzal zákazník spokojný a dobre informovaný.

Zemné práce

Výkopové stroje, vozový park, pretláčanie komunikácií, technológie na pokládky káblov, zhutňovacia technológia.

Montážne práce

Montáže technologických zariadení, zafukovanie, pokládky multirúr, budovanie káblovodov..

PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť vznikla v roku 2004. Hlavnou náplňou činností je poskytovanie komplexných služieb týkajúcich sa optických a metalických sietí a činností spojených s týmito sieťami.

Za tento čas si spoločnosť vybudovala stabilné zázemie na slovenskom trhu v poskytovaní týchto služieb. Stala sa hlavným partnerom pre najväčších operátorov na slovenskom trhu Slovak Telekom a.s. a Orange Slovensko a.s.

Okrem iného vykonávame práce aj pre iných operátorov poskytujúcich IT služby a investorov. Spoločnosť ZYRY – Tem s.r.o. zamestnáva na poskytovanie týchto služieb vysokokvalifikovaných zamestnancov, ktorých pravidelne certifikuje a školí.

Spoločnosť je vybavená na vysokej úrovni technológiami potrebnými na vykonávanie tejto činnosti a je plne sebestačná. Zabezpečuje pravidelnú obnovu vozového parku, kalibrácie zariadení a investovanie do nových technológií.

Kompresor Compair

Terez

96+

Vozidiel

KONTAKT

ZYRY – Tem, s.r.o.

Lieskovská cesta 4121, Zvolen 960 01

icon

(045) 5366338 / (045) 5366339

icon

zyry@zyry.sk

IČO: 35 911 727    DIČ: 2021917557   IČ DPH: SK2021917557

Spoločnosť ZYRY – Tem, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.: 9915/S.

Špecifické kontakty

Ladislav Zlievsky
0907 877 907
zlievsky@zyry.sk

Štefan Ratkovský
0915 811 596
ratkovsky@zyry.sk

Anna Hajdúchová
0905 533 449
hajduchova@zyry.sk

Adriana Lietavová
0911 423 795
lietavova@zyry.sk

Emil Baculík
0905 811 033
baculik@zyry.sk

Vladimír Mališ
0903 663 763
malis@zyry.sk

Erich Špirk
0901 715 656
e.spirk@zyry.sk

© ZYRY – Tem, s.r.o.   Created with ♥ by patrikmozis.